آسامووی

درها Doors

بدون هشدار، میلیون ها درِ مرموز بیگانه به طور ناگهانی در سراسر جهان ظاهر می شوند. در شتاب برای تعیین دلیل ایجاد آنها، بشر باید با هم همکاری کنند تا هدف این ناهنجاری های کیهانی را درک کنند و…

2021 | | محصول آمریکا | 84 دقیقه

کارگردان: Jeff Desom

نویسنده: Chris White

بازیگران: Aric Floyd, Bailee MyKell Cowperthwaite, Bradford Roller, Christopher Black, Dugan O'Neal, Jeremiah Musgrove, Jordan Rock, Josh Peck, Julianne Collins, Kathy Khanh, Lina Esco, Rory Anne Dahl, Saman Kesh, Samantha Casesa, Tracy Rosenblum

فعالیت این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.