آسامووی

استاد یین یانگ : رویای ابدیت The Yin-Yang Master: Dream of Eternity

جوانی به نام چینگ مینگ برای برآورده کردن آخرین آرزوی استادش، به شهر کاپیتال تیاندو میرود تا در مراسمی به نام هیوِن شرکت کند؛ اما پس از مدتی با بهترین دوستش رازی را کشف می کنند که باید دنیا را از تاریکی نجات دهند…

2020 | , , | محصول چین | 132 دقیقه

کارگردان: Jingming Guo

نویسنده: Jingming Guo

بازیگران: Allen Deng, Chase Yi, Chenjun Sun, Duo Wang, Jessie Li, Li Yu-Su, Mark Chao, Qing Wang, Victoria Grace, Xu Kai Cheng, Zhanxiang Lu, Ziwen Wang

فعالیت این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.