آسامووی

الاغ شاه The Donkey King

هنگامی که حاکم شهر ناگهان از تاج و تخت دست می کشد، الاغ خوش شانس در اولین انتخابات کشور پیروز می شود و به عنوان پادشاه الاغ تاجگذاری می شود…

2020 | , , | محصول پاکستان | 101 دقیقه

کارگردان: Aziz Jindani

نویسنده: Aziz Jindani

بازیگران: Dan Green, Mike Pollock, Tyler Bunch

فعالیت این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.