آسامووی

برخاسته Risen

در یک شهر کوچک در ایالت نیویورک. زمانی که یک شهاب سنگ با این منطقه برخورد میکند با پخش کردن سمی ناشناخته موجب آلوده شدن هوا میشود. اکنون مردم شهر یکی پس از دیگری میمیرند و…

2021 | , | محصول آمریکا | 107 دقیقه

کارگردان: Eddie Arya

نویسنده: Eddie Arya

بازیگران: Ashley Ross, Buffy Anne Littaua, Caroline McQuade, Jack Campbell, Kenneth Trujillo, Kya Stewart, Lily Brown Griffiths, Mara McCann, Melissa Brattoni, Michela Carattini, Natalie Rose, Nicole Schalmo, Nicole Sharrock, Shakila Zab, Terri Purchase

خدمات ارایه شده در آسامووی دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و هر گونه بهره برداری و سوء استفاده از محتوای آسامووی پیگرد قانونی دارد.