آسامووی

جنگجویی از آسمان The Warrior From Sky

خدای باستانی جنگ، چن نا، که خدایان دیگر و شیاطین را در نبردی علیه آسمان ها رهبری کرد، هم اکنون از مقبره اش در بلندای کوهستانی برفی، پس از…

2021 | , , | محصول چین | 73 دقیقه

کارگردان: Hui Tong

نویسنده: Chen Dong

بازیگران: Ci Sha, Li Mingxuan, Norman Chui, Zhang Di, Zhao Huinan

فعالیت این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.