آسامووی

خلق چیزی فوق العاده Making Something Great

یک مجری طرح بازسازی رستوران به نام ابی پیشنهادی برای تبدیل یک غذاخوری به رستوران دریافت می کند. پس از اینکه ابی و صاحب غذاخوری چندین بار با…

2021 | , | محصول آمریکا | 88 دقیقه

کارگردان: Robert Lieberman

نویسنده: Josh Brekhus

بازیگران: Anthony Santiago, Erin Cahill, Eva De Viveiros, Francesca Bianchi, Jesse Hutch, Mila Bursac, Scott Bellis, Tanja Dixon-Warren

فعالیت این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.