آسامووی

راچت و کلانک : زندگی بهم ریخته Ratchet & Clank : Life of Pie

زمانی که راچت و کلانک در حال سفر میان کهکشان‌ها هستند، متوجه میشوند که دکتر شیطانی یک دستگاه پورتال جدید اختراع کرده است که…

2021 | , , , | محصول آمریکا | 23 دقیقه

کارگردان: Craig George

نویسنده: John Derevlany

بازیگران: Ali Navabiyan, Amir Housseine Ghahremani, Andrew Cownden, Armin Shimerman, Brian Drummond, David Kaye, James Arnold Taylor, Jim Ward, Laara Sadiq, Omid Aqiqi

فعالیت این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.