آسامووی

سوار بر عقاب Ride the Eagle

مردی به نام لیف که ثروت فراوانی از مادرش برای او به ارث رسیده است تنها در یک صورت می تواند آن ارث را دریافت کند. او باید لیستی از کارهایی پیچیده و…

2021 | , | محصول آمریکا | 87 دقیقه

کارگردان: Trent O'Donnell

نویسنده: Jake Johnson

بازیگران: Billy Bungeroth, Cleo King, D'Arcy Carden, Eric Edelstein, J.K. Simmons, Jake Johnson, Luis Fernandez-Gil, Susan Sarandon

فعالیت این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.