آسامووی

سوبوک Seobok

مأمور سابق اطلاعاتی کی هئون وظیفه دارد سوبوک اولین انسان شبیه سازی شده را که راز زندگی ابدی را در اختیار دارد، را به جایی امن ببرد. ولی چندین گروه سعی دارند سوبوک را تحت کنترل خود درآورند تا آینده را به تصاحب خود در آورند…

2021 | , , | محصول کره جنوبی | 115 دقیقه

کارگردان: Yong-Joo Lee

نویسنده: Lee Yong-ju

بازیگران: Andreas Fronk, Byeong-eun Park, Daniel Joey Albright, Eon-jeong Lee, Gong Yoo, Jang Young-Nam, Kwang-hoon Na, Maurice Turner Jr., Mi-nam Jung, Park Bo-Gum, Woo-jin Jo

خدمات ارایه شده در آسامووی دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و هر گونه بهره برداری و سوء استفاده از محتوای آسامووی پیگرد قانونی دارد.