آسامووی

سگ های نگهبان PAW Patrol : The Movie

رایدر و همکارانش برای انجام ماموریتی وارد یک شهر بزرگ می شوند تا در برابر شهردار آن جا و تصمیمات اشتباهش درباره شهر و جلوگیری از شروع هرج و مرج در آن جا جلو گیری کنند در این بین مشکلات متعددی که…

2021 | , , | محصول آمریکا | 86 دقیقه

کارگردان: Cal Brunker

نویسنده: Billy Frolick

بازیگران: Callum Shoniker, Iain Armitage, Jamillah Ross, Jimmy Kimmel, Keegan Hedley, Kim Roberts, Kingsley Marshall, Lilly Bartlam, Marsai Martin, Monique Alvarez, Paul Braunstein, Ron Pardo, Shayle Simons, Tyler Perry, Will Brisbin

فعالیت این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.