آسامووی

عواقب Aftermath

زوج جوانی تلاش می کنند زندگیشان را در کنار هم حفظ می کنند. در همین حال به آن ها پیشنهاد معامله ای می شود؛ خانه ای شگفت انگیز با گذشته ای مشکوک که در حالت عادی توان داشتنش را ندارند. با این حال، به عنوان آخرین تلاش برای حفظ رابطه شان، این پیشنهاد را می پذیرند. اما…

2021 | , , , | محصول آمریکا | 95 دقیقه

کارگردان: Peter Winther

نویسنده: Dakota Gorman

بازیگران: Alexander Bedria, Ashley Greene, Britt Baron, Diana Hopper, Jamie Kaler, Jason Liles, Juliette Jeffers, Paula Garcés, Ross McCall, Sandra Prosper, Sharif Atkins, Shawn Ashmore, Soraya Kelley, Susan Walters, Travis Coles

فعالیت این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.