آسامووی

فلش بک Flashback

شخصیتی به نام فرد که یادآور رویارویی ای می شود که در جوانی اش با مردی داشته که مدت ها بود آن را فراموش کرده بود. هم اکنون به…

2020 | , | محصول کانادا | 91 دقیقه

کارگردان: Christopher MacBride

نویسنده: Christopher MacBride

بازیگران: Aaron Poole, Amanda Brugel, Andrew Latter, Connor Smith, Donald Burda, Dylan O'Brien, Emory Cohen, Hannah Gross, Ian Matthews, Jill Frappier, Leslie Adlam, Liisa Repo-Martell, Maika Harper, Maika Monroe, Myles Isen

فعالیت این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.