آسامووی

پسر مورچه ای Antboy

پله 12 ساله توسط یک مورچه گاز گرفته شده و باعث می شود که پله دارای قدرت های باورنکردنی شود. همه چیز با آمدن سوپر ویلین تغییر میکند و…

2013 | , , , | محصول دانمارک | 75 دقیقه

کارگردان: Ask Hasselbalch

نویسنده: Anders Ølholm

بازیگران: Amalie Kruse Jensen, Aske Bang, Caspar Phillipson, Cecilie Alstrup Tarp, Frank Thiel, Johannes Jeffries Sørensen, Jonas Schmidt, Lærke Winther, Marcuz Jess Petersen, Nanna Schaumburg-Muller, Nicolas Bro, Nicoline Melbye Andreassen, Oscar Dietz, Samuel Ting Graf, Thomas Voss

فعالیت این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.