آسامووی

روز هفتم The Seventh Day

داستان جن گیر مشهور که برای اولین روز آموزش خود با یک کشیش تازه کار همکاری می کند. در این حین شیاطین ظهور می کنند و…

2021 | , | محصول آمریکا | 87 دقیقه

کارگردان: Justin P. Lange

نویسنده: Justin P. Lange

بازیگران: Acoryé White, Brady Jenness, Chris Galust, Evangeline Griffin, Guy Pearce, Hannah Alline, Heath Freeman, James Healy Jr., Keith David, Major Dodge, Robin Bartlett, Stephanie Rhodes, Stephen Lang, Tristan Riggs, Vadhir Derbez

فعالیت این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.